ఆడపడుచు వివాహానికి బండలేమూర్ గ్రామ సర్పంచ్ మంగ శ్రీనివాస్ ఆర్థిక సహాయం

మంచాల్ మండల్ బండలేముర్ గ్రామంలో అంబోత్ శంకర్ నాయక్ బుజ్జి దంపతుల ప్రథమ పుత్రిక అయిన అంబొత్ కళ్యాణి వివాహానికి బండలేమూర్ గ్రామ సర్పంచ్ మంగ శ్రీనివాస్ గారు 10,000/- సహాయం చేయడం జరిగింది.

👉 గ్రామంలో జరిగే ప్రతి ఆడపడుచు వివాహం ఆ ఇంటి మీద ఆర్థిక భారం పడకుండా ప్రతి ఇంటికి తాను పెద్ద కొడుకుగా అలాగే ప్రతి ఆడపడుచుకు తాను పెద్దన్నగా ఉంటూ గ్రామంలో జరిగే ప్రతి ఆడపడుచు వివాహానికి గ్రామ సర్పంచ్ గారు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నారు.
👉 మీలాంటి నాయకులు మా గ్రామంలో ఉండడం అనేది మా అదృష్టమని మీరు చేసే సహాయం ఎప్పుడూ మరువలేనిదని మీరు ఇంకా గొప్ప స్థాయికి ఎదగాలని ప్రతి నిరుపేద కుటుంబం కోరుకుంటుంది.

ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ మంగ శ్రీనివాస్, యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ శ్రీనివాస్ నాయక్, అంబోత్ బుజ్జి, యువకుడు ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *