కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు రాఘవాపురం గ్రామం ఆత్మకూర్ ఎం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మొక్కలు నాటడం జరిగింది

 కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు రాఘవాపురం గ్రామం ఆత్మకూర్ ఎం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఇట్టి కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ దొండకమలమ్మ రామ్ రెడ్డి ఉపసర్పంచ్ కాటం నరేష్ మరియు పంచాయతీ సెక్రెటరీ మేడి స్వామి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఇస్తారి మరియు వార్డు నెంబర్లు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *