జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన సందర్బంగా శ్రీ కోయ శ్రీహర్ష గారికి బొకే ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అలంపూర్ మండలం సర్పంచ్ లు

 

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన సందర్బంగా శ్రీ కోయ శ్రీహర్ష గారికి బొకే ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అలంపూర్ మండలం సర్పంచ్ లు సింగవరం1 రాంప్రసాద్,ఉట్కూరు, అయ్య స్వామి, బిరంపల్లి, B అయ్యన్న, కోనేరు B Laxmnna, ర్యాలంపాడ్ ఉప సర్పంచ్ రాము, సింగవరం గ్రామస్థులు k మోహన్, k మహేష్, ర్యాలంపాడ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు 💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *