భూమి పూజ

మన్ననూర్ గ్రామపంచాయతీ అంబేద్కర్ లో కాలనీ సి సి రోడ్డు మరియు మురికి కాలువ కు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *