10 /10 మార్కులు సంపాదించిన కోడేరు మండలం మాచుపల్లి గ్రామానికి చెందిన బొగ్గు కళ్యాణి.

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో 10 /10 మార్కులు సంపాదించిన కోడేరు మండలం మాచుపల్లి గ్రామానికి చెందిన బొగ్గు కళ్యాణి………………… 

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కోడేరు మండలం బాచుపల్లి గ్రామానికి చెందిన బొగ్గు బంగారయ్య కూతురు బొగ్గు కళ్యాణి నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలో తరగతిలో 10/10 గ్రేడ్ సంపాదించిన బొగ్గు కళ్యానిని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పి ఉదయ్ కుమార్ గారు సన్మానించి ప్రశంసా పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సన్మాన గ్రహీతను మాచుపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ బుద్ధుల పూర్ణచంద్రారెడ్డి గారు, గ్రామ ఎంపీటీసీ లావణ్య లక్ష్మయ్య గారు, తెరాస అధ్యక్షులు బూత్కూరు బాలస్వామి, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, G లత, సహోపాధ్యాయులు నిర్మల గారు ప్రశంసించి అభినందించడం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *