భూత్కూర్ గ్రామపంచాయతీ లో గాంధీజయంతి కార్యక్రమం

భూత్కూర్ గ్రామపంచాయతీ లో, ఈరోజు ఉదయం 2/10/2021, గ్రామపెద్దలు, మరియు యువకులు, గ్రామ అధికారుల, సమక్షంలో గాంధీజయంతి కార్యక్రమం, నిర్వహించారు. అనంతరం, గ్రామసభ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో ముక్యంగా, గ్రామీణఉపాధి హామీ పనుల గురించి, వాటిలో వున్న సమస్యల గురించి చర్చించారు… గ్రామసభ మీటింగ్ కు, అతిథులు గా, సర్పంచ్ :- నర్సింగమ్మ గారు, గ్రామపంచాయతీ సెక్రటరీ :-రవికుమార్ గారు. మాజీ సర్పంచ్ :-శాంతన్న గారు మరియు గ్రామపెద్దలు :-బొంగిని భరత్ గారు. సంధ్యపగా ఆంజనేయులు, ఆకుల రవికుమార్, ఆశవర్కర్ రాములమ్మ, జోగు కుర్మన్న, చిన్న నాగన్న, మీసాల చిన్నరాములు, సిరువాటి లక్ష్మణ్, మీసాల శేషు, మదిగట్ల చెంద్రాయుడు, మండ్ల శ్రీరాములు, మండ్ల చిన్నదులన్న, పెద్ద దూలన్న, గోపన్పల్లి ధర్మన్న, మదిగట్ల తిరుపతయ్య, మండ్ల బొజ్జన్న, జోగు వెంకటయ్య, విరాపురం కృష్ణయ్య, బొంగిని కాంతయ్య, నక్క రామచంద్రయ్య, మండ్ల సాయన్న, బొంగిని చిన్న బుడ్డన్న, మదిగట్ల చంద్రశేఖర్, బొంగిని సురేంధర్, మరియు గ్రామ పారిశుధ్య కార్మికులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు, 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *