పల్లె అంతా ఏకమై ప్రగతిలో భాగమైనా చిన్నమందడి :: సూర్యచంద్రారెడ్డి, సర్పంచ్‌

విలేజ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కమిటీ ఏర్పాటు 2012నుంచి పల్లెప్రగతి అమలు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం 2018లో ఆదర్శ గ్రామంగా ఎంపిక కేంద్రం నుంచి…