ఆడపడుచు వివాహానికి బండలేముర్ గ్రామ సర్పంచ్ మంగ శ్రీనివాస్ ఆర్థిక సహాయం

మంచాల్ మండల్ బండలేముర్ గ్రామంలో గడ్డం రంగయ్య సునీత దంపతుల ఏకైక పుత్రిక ప్రశాంతి వివాహానికి బండలేమూర్ గ్రామ సర్పంచ్ మంగ శ్రీనివాస్ 10,000/- ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది.
👉 బండలేముర్ గ్రామంలో జరిగే ప్రతి ఆడపడుచు వివాహానికి ఆ కుటుంబం మీద ఆర్థిక భారం పడకుండా తనకు తోచిన సహాయం చేస్తానని అలాగే ప్రతి పేదింటి ఆడపడుచులకు తాను అండగా ఉంటానని గ్రామ సర్పంచ్ మంగ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పడం జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యంగ్ డైనమిక్ లీడర్pathuloth శ్రీనివాస్ నాయక్, ST యువ నాయకుడు keloth కిషన్ నాయక్, st సెల్ బండలేముర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు వర్త్యా లాలూ,P. చందర్ నాయక్, గ్రామ యువకులు నరేష్, నవీన్ నాయక్, శంకర్ నాయక్, గడ్డం లింగం, గడ్డం మల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.🙏🙏🙏

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *