జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ హర్ష గారిని కలిసిన నూతనంగా ఎన్నికైనరాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఆత్మలింగారెడ్డి గారు.

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ హర్ష గారిని కలిసిన నూతనంగా ఎన్నికైనరాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఆత్మలింగారెడ్డి గారు.సర్పంచ్ల సమస్యల కలెక్టర్ గారుదృష్టికితీసుకెళ్లడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి బొకే అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మానవపాడు సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. ధర్మవరం సర్పంచ్ మధు నాయుడు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *