నర్సరీ, పల్లె ప్రకృతి వనం, వైకుంఠధామం పరిశీలన

కోడేరు మండలం మాచుపల్లి గ్రామంలో గౌరవ ఎంపిఓ శ్రావణ్ కుమార్ గారు గ్రామపంచాయతీ పర్యవేక్షణలో భాగంగా ఈరోజు గ్రామ నర్సరీ, పల్లె ప్రకృతి వనం, వైకుంఠధామం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామ నర్సరీలో ఉన్న జామ, దానిమ్మ, కానుగా, చింత, మొదలగు వివిధ రకాల మొక్కలను పరిశీలించి చాలా బాగున్నాయని గ్రామ పంచాయతీ సెక్రెటరీ నీ అభినందించారు. వారి వెంట గ్రామ సర్పంచ్ బుద్దుల పూర్ణచంద్రారెడ్డి, పంచాయతీ సెక్రటరీ సింగిరెడ్డిశిల్ప ఉన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *