నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనంకి భూమి పూజ

 Bachupalli గ్రామంలో నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనంకి భూమి పూజ గౌరవ zptc జంగారెడ్డి, జిల్లా గ్రంధాలయసంస్థ చైర్మన్ కపాటి పాండురంగారెడ్డి అన్నగారు, mpp మంద జ్యోతి పాండు pacs చైర్మన్ చెంద్రశేఖర్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సూరసాని సురేందర్ రెడ్డి, మరియు మండల్ నాయకులు అధికారులు గ్రామ పెద్దలు యువకులు గ్రామపంచాయతీ పాలక వర్గం తో కల్సి చేయటం జరిగింది. గ్రామ సర్పంచ్, యాలాల శ్రీనివాస్…. ధన్యవాదములు 🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *