రాయపోల్ సర్పంచ్ కి డిజిటల్ కి

 ఇబ్రహీంపట్నం మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో రాయపోల్ * సర్పంచ్ కి డిజిటల్ కి ని అందజేస్తున్న రంగారెడ్డి జిల్లా Dpo శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ గారు మరియు* ఎంపీపీ కృపేశ్ గారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *