సీసీ రోడ్డు కు భూమి పూజ* *చిన్న చింత కుంట మండలంలోని పర్దిపూర్ గ్రామంలో

*🌹🌹సీసీ రోడ్డు కు భూమి పూజ💐💐* *చిన్న చింత కుంట మండలంలోని పర్దిపూర్ గ్రామంలో చెట్టు కింది కాశమ్మ ఇంటి నుండి కరెమ్మ గుడి వరకు సీసీ రోడ్డు కు భూమి పూజ చేసిన సర్పంచ్ కోట సుప్రియ రాములు. ఉపసర్పంచ్ శకుంతల కృష్ణా రెడ్డి. చంద్రయ్య. వార్డ్ సభ్యులు kc నర్సింహ. నాగమణి చంద్రయ్య. మహేశ్వరమ్మ లింగన్న. trs గ్రామ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్. ఉపాధ్యక్షుడు ఎర్రన్న. భిక్ష పతి. ఆటో రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *